Ściana płaczu polskiego wymiaru sprawiedliwości

To miejsce, gdzie mają się pojawiać przykłady jaskrawego łamania prawa lub wydawania sprzecznych orzeczeń w analogicznych sprawach przez organa wymiaru sprawiedliwości

Będziemy także wskazywać jak należy sytuację rozwiązać, co należy zrobić, aby PRAWO było PROSTE i SPRAWIEDLIWE